Hvem er vi

De første tanker om et frivilligt brandværn i Egen sogn opstod før 1. verdenskrig, men uvist af hvilken grund blev det ikke til mere.
Først i 1941 kom der gang i arbejdet med et frivilligt brandværn i Egen Sogn.
En kreds af interesserede indbød til møde d. 5. September 1941, og det resulterede i at Egen Sogns Frivillige Brandværn blev oprettet d. 18. September 1941 ved en stiftende generalforsamling på Guderup Stationskro.

Den første bestyrelse blev valgt med Peter Justesen som formand (Kaptajn), Mathias N. Petersen som kasserer, samt Rasmus Rasmussen, Christian Moos og Jørgen Hymøller. De skulle som deres første opgave forsøge at skaffe midler til indkøb af materiel.

Der blev foretaget husstandsindsamling og sognerådet i Egen Kommune gav også et tilskud på 6.000 kr.
Så bestyrelsen kunne sammen med sognerådsformand Jes Miang og sognefoged Hans Bonde gå i gang med at finde et køretøj.

Af Fynshav Brugsforening købte man et brugt køretøj, en Chevolet lastvogn årgang 1931, som blev ombygget til udrykningskøretøj.
Med tilskud fra De Alsiske Brandkasser blev det muligt at købe en 
Aster 1200 l. / min pumpe.
Efter endt ombygning og maling var køretøjet klar til at indgå som slukningskøretøj i Egen Sogn d. 16. April 1943.

Brandstationen blev indrettet i en kommunal bygning midt i Guderup, der hvor holdepladsen for rutebiler er nu.

I foråret 1945 rejste kaptajn Peter Justesen fra sognet og Hans Kornbeck blev valgt som ny kaptajn.

I 1947 fik man ved hjælp fra kommunen råd til en rigtig brandmandstrøje til alle brandmænd.

De første år blev man alarmeret med brandhorn forskellige steder i sognet. men fra 1960 kom der en sirene op på Guderup Skole, som kunne høres over det meste af sognet.

I 1950 fik værnet en våbentilladelse og købte 1 stk. karabin ved hæren, så kunne man aflive dyr, som ikke kunne reddes ud af brændende bygninger.

Materiellet blev efterhånden nedslidt, så i 1957 blev der af civilforsvaret købt en brugt påhængssprøjte og en brugt Dodge lastvogn blev anskaffet som afløsning for det gamle udrykningskøretøj.