9. Redning af fastklemt under mini læsser. Person frigjort og sendt til opservation på sygehus.

Sted: Bokmosedam 1, 6440 Augustenborg