Organisation

Egen er såkaldt hovedværn i den sydlige del af kommunen. Hvilket betyder at vi har frigørelsesværktøj med på A – sprøjten samt trin 1 beredskab.

Værnet er nomineret til 35 brandmænd.

Bestyrelsen består af 6 mand : Kaptajn, Vicekaptajn, Kasserer, 
2 menige bestyrelsesmedlemmer, redskabsmesteren og stationsmester.

Alle er på valg hvert 2. år, 
undtagen redskabsmesteren og stationsmester som udpeges af bestyrelsen.