Udstyr

Brandværnet råder over forskelligt udstyr til indsats under brand, færdselsuheld og uheld med farlige stoffer.

Frigørelsesudstyr Holmatro xx26-P

Til frigørelsesopgaver har værnet et sæt frigørelsesudstyr, bestående af spreder og saks samt pedalcutter og ram. Udstyret anvendes til f.eks. at fjerne bilen fra tilskadekommende, under færdselsuheld.


Røgdykkerudstyr Spiromatic 005

Til slukningsopgaver hvor mandskabet skal indsættes i brændende bygninger, anlægges der røgdykkerapperat, som giver mandskabet i omegnen af 20min indsatstid.


Protek strålerør

Strålerøret bistår mandskabet med slukningsopgaver og er altid med røgdykkerholdet når dette er indsat. Røret yder 400l vand /min (b kobling), 200l vand /min (c kobling) og 150l vand /min (Ht-slange). Strålerøret leverer både spredt og samlet stråle.


Redningstaske

Til færdselsuheld og redningsopgaver har vi på sprøjten en førstehjælpstaske der indeholder ilt og forbindingsmateriel til den første indsats.